Dotacje na założenie działalności gospodarczej

Dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób niepracujących

  

W dniu 30.06.2016 r. ukazała się lista projektów,wybranych do dofinansowania projektów z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 z działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość. Wśród projektów wybranych do dofinansowania znalazło się Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich.

Projekt "Zakładając własną działalność gospodarczą, stwórz dla siebie miejsce pracy" skierowany jest do 56 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo powyżej 29 roku życia, które jednocześnie należą do jednej z następujących grup:

a) osoby długotrwale bezrobotne,

b) osoby o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie średnie i niższe),

c) osoby w wieku 50 lat i więcej,

d) kobiety, 

e) osoby z niepełnosprawnościami.

 

Obszar objęty projektem:

powiaty: średzki, jarociński, krotoszyński, pleszewski, ostrowski, kaliski.

 

REKRUTACJA

Rekrutacja będzie prowadzona od sierpnia do września 2016 r. i składać się będzie z II etapów:

1. Ocena Formularza rekrutacyjnego zawierającego opis pomysłu działalności gospodarczej.

2. Ocena predyspozycji kandydatów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez rozmowę z doradcą zawodowym.

 

Wsparcie w ramach projektu

1. Wsparcie szkoleniowo - doradcze dla 56 osób: szkolenie z zakresu rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwo w zakresie opracowania biznesplanu i innych kwestii dotyczących działalności gospodarczej.

2. Wsparcie finansowe:

  • jednorazowa dotacja na założenie działalności gospodarczej do wysokości 22.700,76 zł dla 39 osób,
  • wsparcie pomostowe wypłacane przez pierwsze 6 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 1.750,00 zł dla 39 osób,
  • przedłużone wsparcie pomostowe wypłacane od 7 - 12 miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie 900,00 zł dla 16 osób będących w najbardziej niekorzystnej sytuacji finansowej.

3. Wsparcie dla osób, które założą działalność gospodarczą: doradztwo indywidualne oraz specjalistyczne szkolenia na tematy zgodne z potrzebami uczestników.

 

Szczegółowe informacje udzielane w biurze projektu mieszczącym się w siedzibie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich.

Regulamin rekrutacji Uczestników oraz Formularz rekrutacyjny dostępny będzie w połowie sierpnia 2016 r.