Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie - grupa III