Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "Zakładając własną działalność gospodarczą, stwórz dla siebie miejsce pracy" nr RPWP.06.03.01-30-0118/15

23 listopada 2016

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "Zakładając własną działalność gospodarczą, stwórz dla siebie miejsce pracy" nr RPWP.06.03.01-30-0118/15

W załączeniu do pobrania regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości wraz z wzorem Biznes Planu oraz załącznikami w ramach projektu "Zakładając własną działalność gospodarczą, stwórz dla siebie miejsce pracy" nr RPWP.06.03.01-30-0118/15  

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Wzór biznes planu

Harmonogram rzeczowo - finansowy inwestycji

Wniosek o wsparcie pomostowe