Harmonogram WAPP dla grupy 6

13 lipca 2017

Harmonogram WAPP dla Uczestników grupy 6 projektu "Bądź konkurencyjny na rynku pracy - Twoje życie zawodowe w Twoich rękach" nr POWR.04.02.00-00-0237/15

Lp. RODZAJ WSPARCIA DATA GODZINY LICZBA GODZIN ADRES REALIZACJI WSPARCIA
1 Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy 14.07.2017 14.00 - 20.00 6 ul. Gimnazjalna 20,
63-400 Ostrów Wielkopolski
2 Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy 15.07.2017 08.00 - 14.00 6 ul. Gimnazjalna 20, 
63-400 Ostrów Wielkopolski
3 Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy 16.07.2017 08.00 - 14.00 6 ul. Gimnazjalna 20, 
63-400 Ostrów Wielkopolski
4 Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy 17.07.2017 14.00 - 20.00 6 ul. Gimnazjalna 20, 
63-400 Ostrów Wielkopolski