Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Zakładając własną działalność gospodarczą, stwórz dla siebie miejsce pracy"

14 lipca 2017

Informujemy, że w ramach projektu "Zakładając własną działalność gospodarczą, stwórz dla siebie miejsce pracy" RPWP.06.03.01-30-0118/15 można ubiegać się o przedłużenie wsparcia pomostowego na okres maksymalnie do 6 miesięcy. W związku z powyższym należy złożyć stosowny wniosek.

Wzór wniosku należy pobrać, wypełnić elektronicznie oraz dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą, kurierem (liczy się data wpływu do biura) na poniżej wskazany adres

Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich

ul. Czerwonego Krzyża 14/4 (III piętro, wejście od strony parkingu)

63-000 Środa Wlkp.

Termin składania wniosków do dnia 31 lipca 2017 do godz. 15:00

 

Informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia do dnia 16 sierpnia 2017

Do pobrania - wniosek na przedłużone wsparcie pomostowe