"Zakładając własną działalność gospodarczą, stwórz dla siebie miejsce pracy"

08 sierpnia 2017 

Sukcesy Uczestników projektu

Kolejne sukcesy za Nami!!!

Już 8 osób otrzymało certyfikaty i dyplomy ze szkoleń specjalistycznych

sfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu "Zakładając własną działalność gospodarczą, stwórz dla siebie miejsce pracy" realizowanego z  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY  Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie 6.3.1  Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Gratulujemy i cieszymy się że mogliśmy po raz kolejny przyczynić się do podwyższenia kwalifikacji zawodowych w ramach prowadzonych działalności