11 sierpnia 2017

Informujemy, że lista wniosków które otrzymały przedłużone wsparcie pomostowe w ramach projektu

„Zakładając własną działalność gospodarczą, stwórz dla siebie miejsce pracy” nr RPWP.06.03.01-30-0118/15

zostanie opublikowana na stronie internetowej  w dniu 28 sierpnia 2017r.