28 SIERPNIA 2017

 

Zawiadamiamy, iż z dniem 16 sierpnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Wielkopolskiego Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich podjęło uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

Wszystkim osobom i instytucjom współpracującym z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich serdecznie dziękujemy za owocną współpracę oraz wymianę doświadczeń.