Ostateczna lista rankingowa wniosków w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego po zakończeniu procedury odwoławczej

14 września 2017

Ostateczna lista rankingowa wniosków do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Zakładając własną działalność gospodarczą, stwórz dla siebie miejsce pracy" RPWP.06.03.01-30-0118/15 po zakończeniu procedury odwoławczej

Lista wniosków zakwalifikowanych do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego 

1. 11/PWP/6.3/2017
2. 16/PWP/6.3/2017
3. 15/PWP/6.3/2017
4. 14/PWP/6.3/2017
5. 6/PWP/6.3/2017
6. 2/PWP/6.3/2017
7. 4/PWP/6.3/2017
8. 19/PWP/6.3/2017
9. 5/PWP/6.3/2017
10. 20/PWP/6.3/2017
11. 17/PWP/6.3/2017
12. 18/PWP/6.3/2017
13. 13/PWP/6.3/2017
14. 7/PWP/6.3/2017
15. 3/PWP/6.3/2017
16. 12/PWP/6.3/2017

 

Lista rezerwowa wniosków 

1. 10/PWP/6.3/2017
2. 8/PWP/6.3/2017
3. 1/PWP/6.3/2017

 

Lista wniosków, które nie otrzymały minimum punktowego

1. 9/PWP/6.3/2017