Ukazała się lista projektów wybranych do dofinansowania

W dniu 05.01.2016 r. ukazała się lista projektów wybranych do dofinansowania.

Projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu "POWR.04.02.00-IZ.00-00-005/15 na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane na aktywizację zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu IdA.? Wśród nich projekt ?Bądź konkurencyjny na rynku pracy ? Twoje życie zawodowe w Twoich rękach?, którym projektodawcą jest Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich.

Więcej informacji na temat realizacji projektu wkrótce.