Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie